CÔNG TY TNHH V&J PARTNER

Địa chỉ: 223, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 

Hotline: 02473 056 863

Email: vjpartner119@gmail.com

Website: bdotvj.vn